เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 พันเอกเอกพงศ์ สุวรรณเวียง ผู้บังคับกองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 พร้อมด้วย หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 4 ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านทหารใหม่ (Open House) และกิจกรรมปิดการฝึกทหารใหม่ปี 2566 ผลัดที่ 2 โดยมีกิจกรรม ระบายสีตุ๊กตาปูนปั้น ให้เด็กๆร่วมระบายสี จัดนิทรรศการชุดทำลายล้างวัตถุระเบิด(EOD) จัดซุ้มโครงการทหารพันธุ์ดี โดยนำผลผลิตทางการเกษตรของหน่วย มาจัดแสดงให้ญาติ ๆ ชม และการแสดงของทหารใหม่ มีการแสดงบุคคลท่ามือเปล่าประกอบดนตรี การแสดงแม่ไม้มวยไทย การแสดงฟันดาบของทหารใหม่ และการแสดงมุทิตาจิตต่อบุพพการี รวมทั้งได้จัดอาหารว่างให้กับญาติ ๆ ทหารใหม่ สร้างความตื่นตาตื่นใจ ความปลื้มปิติยินดี ต่อญาติ ๆ เป็นอย่างมาก ทั้งได้ประชาสัมพันธ์การสมัครทหารออนไลน์ ให้กับญาติทหารใหม่ #เปิดบ้านทหารใหม่(Open House) #หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 4