เมื่อวันที่ 11 ม.ค.67 เวลา 0900 พ.อ.เอกพงศ์ สุวรรณเวียง ผบ.พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 รับตรวจจาก ชุดตรวจกิจการส่งกำลังบำรุง ชุดที่ 3 โดยตรวจ หมวดยานยนต์, คลังอาวุธ , คลังอาภรณ์ภัณฑ์, คลัง ECM, คลังเก็บ สป.5 หมุนเวียน และศูนย์ควบคุมระบบความปลอดภัย ของหน่วย โดยรับฟังปัญหา ข้อขัดข้องของหน่วย ในเรื่องการขาดแคลน สป.3 ในการส่งคืน สป.5 ที่เกินระดับสะสม รวมทั้งหน่วยขาดแคลน รยบ.ปกติขนาดเล็ก สำหรับใช้ภารกิจสำคัญของหน่วย และได้ให้แนวทางการปฏิบัติ และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับหน่วย ในเรื่องการส่งกำลังบำรุง และพร้อมช่วยเหลือเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานส่งกำลังของหน่วย ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยมี พ.อ.องอาจ ขาวเหลือง เป็นหัวหน้าชุดตรวจกิจการส่งบำรุงทหารบก ชุดที่ 3