เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 0700 พันเอกเอกพงศ์ สุวรรณเวียง ผู้บังคับกองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ได้นำกำลังพลจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 เพื่อให้เด็ก ๆ ซึ่งเป็นบุตรหลานของกำลังพลในหน่วย และ เด็ก ๆ ที่ผู้ปกครองพามาร่วมกิจกรรม ได้ร่วมกิจกรรม โดยนำของรางวัลมาแจกอย่างมากมาย และยังได้จัดเตรียมของทานเล่นให้กับเด็ก ๆ ที่มาร่วมกิจกรรม ทั้ง ลูกชิ้นทอด ป๊อบคอร์น และขนมทานเล่นอีกมากมาย ทั้งนี้ได้มอบขวัญขวัญของรางวัลให้กับเด็ก ๆ และได้มอบของที่ระลึก และเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวที่มีบุตรแรกเกิด จำนวน 2 ครอบครัว เพื่อเป็นของขวัญวันเด็กให้กับครอบครัวกำลังพลที่มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้น และกิจกรรมวันเด็กนี้ยังได้นำพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมรามาธิบดีศรีสินธร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ท่านได้พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2567 ให้บุตรหลาน และเด็ก ๆ ที่มาร่วมกิจกรรมได้อ่านทำความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติเพื่อเป็นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป โดยมี พลตรีนพดล ยงพาณิชย์ บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 พร้อมภริยา ร่วมมอบของรางวัลให้กับเด็ก ๆ ที่มาร่วมกิจกรรม และท่าน พลโทประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะได้ตรวจดูความเรียบร้อย และชมกิจกรรมของหน่วยที่ได้จัดขึ้น
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ