เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ก.พ. 67 เวลา 1030 พล.ท. ประสาน แสงศิริรักษ์ มทภ.3 ตรวจเยี่ยมและเปิด โครงการ"เสริมสร้างพลังใจ ทหารไทย กองทัพภาคที่ 3" พร้อมด้วย ผอ.รพ.สวนปรุง และคณะเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต โดยได้พบปะและให้กำลังใจกำลังพลของหน่วย ที่เข้าร่วมโครงการขณะตรวจประเมินภาวะสมดุลกายใจ ด้วยเครื่องตรวจ Biofeedback ระหว่างวันที่ 5 – 9 ก.พ.67 โดยได้รับการสนับสนุน จนท.จากรพ.สวนปรุง จ.เชียงใหม่ มาให้การตรวจให้กับกำลังพลทหารพื้นที่จ.น่าน เป็นแห่งแรก ณ สโมสรนายทหารค่ายสุริยพงษ์ ค่ายสุริยพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน