ตามที่ พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก ได้กรุณาอนุมัติให้ดำเนินโครงการปรับปรุงเส้นทางภูทับเบิก - บ้านนาสะอุ้ง - บ้านหมากแข้ง ที่มีความชำรุดเสียหายมาเป็นเวลานาน ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและยากลำบากในการเดินทาง อีกทั้งเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ทำให้เส้นทางดังกล่าวไม่สามารถสัญจรได้ ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ 1 ก.พ. - 3 พ.ค.67 ระยะทาง รวม 13.74 กิโลเมตร ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.15 นาฬิกา พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการปรับปรุงเส้นทางภูทับเบิก - บ้านนาสะอุ้ง - บ้านหมากแข้ง ในโอกาสเดินทางได้เข้าเยี่ยมชมอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่อตามรอยและเชิดชูพระวีรกรรมอันกล้าหาญยิ่งของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยายศ ร้อยเอก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร จากนั้นเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการปรับปรุงเส้นทางภูทับเบิก - บ้านนาสะอุ้ง - บ้านหมากแข้ง และรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินการ โดยกองพลพัฒนาที่ 3 ต่อจากนั้นเดินทางไป โรงเรียนบ้านนาสะอุ้ง ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อพบปะประชาชนบ้านนาสะอุ้ง พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่มีฐานะยากจน จำนวน 30 ครอบครัว พร้อมทั้งมอบผ้าห่มกันหนาวให้ประชาชน และร่วมรับประทานอาหารร่วมกับชาวบ้านบ้านนาสะอุ้ง และนักเรียนโรงเรียนบ้านนาสะอุ้ง ในโอกาสนี้แม่ทัพภาคทึ่ 3 ได้พบปะและให้กำลังใจกำลังพลที่มาปฏิบัติภารกิจ และมอบสิ่งของเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ