เมื่อ 8 ก.พ.67 เวลา 0930 พล.ท. ประสาน แสงศิริรักษ์ มทภ.3/ผอ.รมน.ภาค 3 /ผอ. ศป.ฟป.ภาค 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 แบบบูรณาการจว.ชม.ครั้งที่1/2567 ร่วมกับ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.จว.ชม. และคณะกรรมการ ๆ หน่วยงาน ภาควิชาการ ภาคีเครือข่าย ณ ห้องประชุม ตะวัน กังวานพงศ์ชั้น 4 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยปัญหาไฟป่า ถือเป็นปัญหา ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน เศรษฐกิจในภาพรวมของทั้งประเทศ ซึ่งทุกภาคส่วน ต้องร่วมมือบูรณาการ ในการแก้ปัญหา รวมทั้งต้องเน้น การป้องกัน มากกว่าแก้ไข และต้องดำเนินการให้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง