เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 67 เวลา 1300 พ.อ. สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน เสธ.พล.ม.1 ให้การรับ รอง มทภ.3(1) ณ ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จว.พ.ช.ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจความพร้อมของกองร้อยเตรียมพร้อม ทภ.3 โดยได้รับฟังการบรรยายสรุป ปัญหาข้อขัดข้องและได้ให้แนวทางการปฏิบัติของกองร้อยเตรียมพร้อมฯ