เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 1000 พันเอกเอกพงศ์  สุวรรณเวียง  ผู้บังคับกองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยการให้กำลังพลร่วมใส่เสื้อสีม่วง และแจกริบบิ้นสีม่วงให้กับกำลังพลนำไปผูกกับรถ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และ น้อมถวายกำลังใจแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 
#เรารักพระเทพ
#เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
#กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 23
#กองบัญชาการช่วยรบที่ 3
#กองทัพภาคที่ 3
#กองทัพบก