เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 และคณะได้เดินทางมาเยี่ยมชมโครงการอาชาบำบัด โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ มณฑลทหารบกที่ 38 โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์, เจ้าหน้าที่ดูแลโครงการอาชาบำบัด, และศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ ซึ่งโครงการอาชาบำบัด โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ มีการผสานความร่วมมือกับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน เพื่อเป็นการกระตุ้นพัฒนาการเด็กพิเศษ ในด้านความรู้สึก และการรับรู้เข้าใจด้านการเข้าสังคม และด้านสุขภาพร่างกาย พร้อมดึงสัมผัสธรรมชาติกระตุ้นความสนใจ ให้กับนักเรียนจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน ณ สนามโครงการอาชาบำบัด โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ จ.น่าน โดยแม่ทัพภาคที่ 3 ได้มีรับชมวีดีทัศน์บรรยายสรุปความเป็นมาของโครงการอาชาบำบัด โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ มณฑลทหารบกที่ 38 รับชมการสาธิตอาชาบำบัด ทีมสหวิชาชีพทำการฝึกร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน โดยใช้อาชาบำบัดเสริมพัฒนาการเด็ก เพื่อกระตุ้นพัฒนาการในด้านความรู้สึก การรับรู้เข้าใจด้านการเข้าสังคม ด้านสุขภาพร่างกาย โดยมีกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการให้น้องๆ มีกิจกรรมทำกายบริหารบนหลังม้า ตีบอลบนหลังม้า การหยิบบอลบนหลังม้า การทายบัตรคำ ให้อาหารม้าเพื่อให้เด็กสร้างความคุ้นเคยกับม้า และแม่ทัพภาคที่ 3 ได้มีการมอบของให้เด็กนักเรียนจากโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีของประชาชนต่อกองทัพบกอีกด้วย
#กองทัพบก ปฏิบัติงาน ตามพันธกิจ อนุรักษ์กำลังรบ ของ เหล่าทหารแพทย์ อย่างเต็มความสามารถ