เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 พลโทประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 และคณะฝ่ายเสนาธิการ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ของหน่วย มณฑลทหารบกที่ 38, กองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 และ กองพันทหารม้าที่ 15 กรมทหารม้าที่ 2 โดยได้รับฟังการบรรยายสรุป รวมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินการฝึกก่อนที่จะให้โอวาทและมอบของบำรุงขวัญ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลทุกนาย ณ ค่ายสุริยพงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ในการนี้แม่ทัพภาคที่ 3 ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยฝึกดูแลทหารให้ปลอดภัย และไม่เกิดการสูญเสียจากการฝึก