วันที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 1000 น. พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย คุณ คัทลียา แสงศิริรักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านให้แก่เด็กหญิง ณัฐนัน พุทธรักษา อายุ 13 ปี ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ณ บ้านเลขที่ 26 ม.7 ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จว.พิจิตร รวมทั้งได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และทุนการศึกษาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ สำหรับบ้านที่ก่อสร้างเป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพภาคที่ 3 กับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตร, กรมทหารช่างที่ 3, กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1, อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ที่จัดกำลังพลเข้าร่วมดำเนินการสร้างบ้านตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน ที่ผ่านมาทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือและเพิ่มโอกาสให้แก่เด็กนักเรียนที่มีผลการศึกษาดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ครอบครัวดังกล่าวต่อไป