เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น. พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 และ คุณ คัทลียา แสงศิริรักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงและกำลังพลในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ สระสองห้อง ในโบราณสถานพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด ในงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567