วันที่ 6 กรกฎาคม 2577 เวลา 09.45 นาฬิกา ที่ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระพุทธสิรินธรเทพรัตน์มงคลภูวดลสันติ แก่ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โดยมี พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เชิญพระพุทธสิรินธรเทพรัตน์มงคลภูวดลสันติ (พระพุทธรูป 905 พระราชทาน) และสิ่งของพระราชทาน ให้แก่ นายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เป็นผู้รับมอบ ในการนี้ พลตรี สมบัตื บุญกอแก้ว เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี จากนั้น เวลา 10.30 น. รองเลขาธิการพระราชวัง เชิญผ้าไตร เครื่องไทยธรรม กรอบธรรมนาวา “วัง” แผ่นธรรมนาวา “วัง” พร้อมสิ่งของพระราชทาน ไปถวายแด่พระมหาวิเชียร ชินวํโส เจ้าอาวาสวัดวังหิน ณ วัดวังหิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล